Aktualności

24.03.2017

Z wizytą w toruńskim Centrum Kształcenia Ustawicznego

We środę 22 marca 2017 r. odwiedziliśmy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, w którym spotkaliśmy się z blisko pięćdziesięcioosobową grupą nauczycieli. Pracowaliśmy w dwóch grupach: pedagodzy z przedszkoli i szkół podstawowych wzięli udział w warsztatach dotyczących wykorzystania książki obrazkowej, a nauczyciele z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zmierzyli się z tematem porażki.

Pedagodzy pracujący w gimnazjach i szkołach średnich spotkali się na warsztatach dotyczących… porażki (inspirowanych scenariuszem Karoliny Pluty „Błąd w sztuce”), które poprowadziła Agnieszka Szymańska. Nauczyciele tworzyli własne definicje porażki, tworzyli galerię sztuki współczesnej z błądzeniem i niepowodzeniem jako tematami wystawy. Budowali też działania improwizacyjne wokół instalacji. Na koniec spotkania wytworzyła się dyskusja na temat możliwości i funkcji włączania metod pedagogiczno – teatralnych do pracy na lekcjach.

Na warsztatach dotyczących pracy z książką obrazkową (na przykładzie „A ja czekam na...” Serge’a Blocha) prowadzonych przez Katarzynę Piwońską spotkali się pedagodzy z przedszkoli i szkół podstawowych. Wzięli oni udział w serii działań inspirowanych tematem czekania oraz graficzną formą picture booka i wspólnie eksplorowali scenograficzne możliwości… sznurka.

Napisz, co myślisz o naszym portalu!

Wypełnij krótką ankietę online
Zależy nam na Twojej opinii o Teatrotece Szkolnej. Chcemy się dowiedzieć, kto korzysta z naszych zasobów oraz co i jak moglibyśmy poprawić, żeby portal mógł lepiej odpowiadać na Twoje potrzeby. Dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i sugestie dotyczące portalu.

01.03.2018

Nasz zespół nie przestraszył się lutowych temperatur i ruszył do czterech kolejnych szkół. Na zaproszenie grona pedagogicznego odwiedziliśmy Publiczną Szkołę Podstawową w Wolanowie (mazowieckie), Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi...

28.02.2018

Barbara Homętowska z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie pisze o działaniach, które są pokłosiem jej udziału w II edycji Liderów Teatroteki Szkolnej.

28.02.2018

Do Gdańska przyjechaliśmy 12 stycznia na zaproszenie Oliwskiego Ratusza Kultury. Liczni przybyli nauczyciele pracowali w dwóch grupach: w jednej analizowali teatralnie bohaterów na podstawie konspektu „Teatralna charakterystyka bohatera” Agnieszki Szymańskiej i...

16.01.2018

W Kołobrzegu odwiedziliśmy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej numer 8. Pracowaliśmy wokół mitu o Prometeuszu. W  małych grupach przypominaliśmy sobie losy tego bohatera prezentując poszczególne kluczowe sytuację i bohaterów.

16.01.2018